Política de privacitat

La present política de privacitat ha estat elaborada de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, EU 2016/679 (d’ara en endavant, RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals y Garantia de Drets Digitals (d’ara en endavant, LOPDGDD).

En aquesta política de privacitat expliquem tot el que ha de saber sobre el processament de dades personals en la nostra empresa. És a dir, quines dades personals processem i emmagatzemem quan els usuaris naveguen a través de la nostra web, compren algun dels nostres productes o es donen d’alta en algun dels nostres serveis, quals són els motius pels quals recopilem i tractem aquestes dades, si els compartim amb tercers, durant quant temps els emmagatzemem i quins són els seus drets i com es poden exercir.

Índex
 1. Responsable
 2. Processament de dades en aquest lloc web
 3. Xarxes Socials
 4. Cessions de dades a tercers i transferències internacionals de dades
 5. On emmagatzemem les dades? Durant quant temps?
 6. Drets dels interessats i mecanismes per a exercir-los
 7. Responsabilitat de l’usuari
 8. Menors d’edat
 9. Mesures de seguretat
 10. Pot modificar-se aquesta Política de Privacitat?

1. Responsable

En virtut del que s’estableix en l’article 4.7 del RGPD, el responsable del tractament de dades personals en aquesta pàgina web és David Fajula Jufré .

A continuació, es detallen les dades d’identificació i contacte del responsable del tractament de dades personals en aquesta pàgina web,

 • David Fajula Jufré
 • NIF: 47790777C
 • Direcció: C/ Clavelles, nº35 – 08560 Manlleu
 • Telèfon: +34 686 51 10 00
 • Correu electrònic: info@davidfajula.com

Si tens qualsevol dubte sobre el processament de les teves dades personals o vols exercir els teus drets, pots contactar amb el responsable via correu postal o via correu electrònic en les adreces anteriorment indicades.

2. Processament de dades personals en aquest lloc web

2.1 Encriptació SSL

Per motius de seguretat i, en especial, per a evitar la fugida o robatori de dades personals o confidencials, el nostre lloc web utilitza la tecnologia d’encriptació SSL. Aquesta tecnologia permet encriptar el trànsit de dades entre el teu navegador i la nostra pàgina web, impedint així que tercers puguin veure o interceptar les dades personals o confidencials que ens envies quan navegues o compres a través de la nostra web.

Aquelles pàgines web l’URL de les quals comenci per “https://”, tal com ocorre en la nostra pàgina web, ofereixen una connexió segura a l’estar protegides per un certificat SSL o TLS que encripta els fluxos d’informació.

2.2 Server log files

Quan accedeixes al nostre lloc web recollim i processem de manera automàtica una sèrie de dades que ens

proporciona el teu navegador i que reben el nom de “server log files”. Aquestes dades inclouen:

 • Versió i tipus de navegador amb el qual has accedit a la nostra pàgina web.
 • El sistema operatiu que utilitza el teu dispositiu.
 • Links referits.
 • Durada de la visita.
 • Adreça IP.
 • Hora i data d’accés a la web.

Les dades anteriorment detallades són tècnicament necessaris perquè puguis navegar a través de la nostra web d’una forma òptima, evitant errors o fallades en la reproducció de contingut o funcionalitat de la nostra web. Aquestes dades no seran combinats amb altres fonts de dades.

La licitud del tractament d’aquestes dades personals es basa en el nostre interès legítim com a operadors d’aquest lloc web -Art. 6.1.f) del RGPD-. L’interès legítim perseguit és oferir un lloc web lliure d’errors tècnics, compatible amb els principals navegadors o sistemes operatius i amb una navegabilitat amigable per als nostres usuaris o clients.

2.3 Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Les Cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el teu navegador per als següents fins:

 • Habilitar la reproducció de contingut i funcionalitats del nostre lloc web.
 • Millorar l’experiència de navegació dels usuaris.
 • Millorar la seguretat de la nostra web

Si desitges consultar més informació sobre l’ús de Cookies en el nostre lloc web consulta la nostra política de Cookies: https://davidfajula.com/politica-de-cookies

2.4 Formularis de contacte, trucades i correus electrònics:

Si decideixes emplenar algun dels formularis de contacte disponibles en el nostre lloc web o bé, si contactes amb nosaltres mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, pot ser que ens facilitis una sèrie de dades personals que recopilarem i emmagatzemarem per poder donar resposta a la teva consulta, reclamació o sol·licitud. Aquestes dades personals serien, principalment, les següents:

 • Nom i cognoms.
 • Telèfon de contacte.
 • Correu electrònic.
 • Qualsevol altra dada personal que decideixis facilitar-nos mitjançant el formulari de contacte.

La licitud del tractament d’aquestes dades personals es basa, exclusivament, en el consentiment de l’interessat -Art. 6.1.a del RGPD-. Tens dret a revocar, en qualsevol moment, el teu consentiment per aquest tractament,per a això n’hi ha prou que ens ho facis saber via correu electrònic a l’adreça info@davidfajula.com, o via correu postal a l’adreça C/ Clavelles, nº35 – 08560 Manlleu(en qualsevol cas, serà necessari que acreditis la teva identitat aportant fotocòpia del teu DNI, NIE o Passaport).

Emmagatzemarem aquestes dades fins que ens sol·licitis la seva destrucció, revoquis el teu consentimentper al tractament d’aquestes dades o expiri el motiu pel qual es van recopilar.

2.5 Serveis / Eines de Google

El nostre lloc web utilitza els següents serveis oferts per Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda (d’ara endavant Google)

Google ReCAPTCHA :Servei/eina que ens permet protegir les seccions de comentaris i de formularis d’entrada del nostre lloc web contra el spam i l’abús. ReCAPTCHA permet diferenciar entre entrades d’origen humà i entrades fraudulentes, aquelles que es realitzen mitjançant un programari automatitzat o bot. Per a això, Google utilitza cookies que recullen i emmagatzemen la següent informació:

 • Direcció IP.
 • URL de referència.
 • Sistema operatiu, navegador i tipus de dispositiu que has utilitzar per entrar a la nostra web.
 • Idioma amb el que navegues.
 • Data i hora de la teva visita a la nostra web.
 • La teva activitat a la nostra web.

Google es reserva el dret d’emmagatzemar i tractar dades personals dels usuaris en qualsevol país en el qual Google o qualsevol dels seus Subencarregats del tractament de dades mantingui instal·lacions. Per tant, hem d’advertir-te que pot produir-se una transferència internacional de les teves dades personals.

Si desitges més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida i el tractament de dades per part de Google,

pots consultar:

 • “Com utilitza Google la informació de llocs web o aplicacions que utilitzen els nostres serveis”,

disponible en aquest link

 • La política de privacitat de Google, disponible en aquest link

També pots evitar que Google recopili les teves dades configurant el teu navegador, des de l’opció d’ajustos, perquè no emmagatzemi cookies de tercers o perquè bloquegi les cookies de seguiment de conversions.

Si tens un compte Google, des del panell de control del teu compte pots consultar i modificar determinades categories de dades associades al teu compte de Google (personalització d’anuncis, elecció d’activitats que vols que s’emmagatzemin en una cookie o tecnologia similar quan utilitzes algun servei de Google si haver iniciat sessió en el teu compte, controlar amb qui comparteixes informació del teu compte, etc.)

4. Cessions de dades a tercers i transferències internacionals de dades

No es cediran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal, i en aquest cas, només revelarà l’estrictament necessari per al compliment de l’obligació legal.

David Fajula Jufré té contractats proveïdors de serveis que requereixen de l’accés a determinades dades personals per a poder prestar els seus serveis (per exemple, proveïdors de mitjans de pagament, serveis de hosting, serveis de suport informàtic o serveis d’administració comptable).

Aquests proveïdors de serveis actuen com a encarregats del tractament, d’aquí ve que només puguin utilitzar les dades personals als quals tinguin accés per a prestar els seus serveis o complir les instruccions del responsable i, en cap cas, per a fins propis o per a cedir-les a tercers.

David Fajula Jufré ha signat contractes sobre la protecció de dades personals amb aquests encarregats del tractament en els quals es detalla l’objecte, la durada, la naturalesa, la finalitat del tractament, el tipus de dades personals, les categories d’interessats, les obligacions legals de totes dues parts sobre protecció de dades i els drets del responsable.

No es preveuen transferències internacionals de dades a tercers països. Si en algun moment poguessin realitzar- se, li seran comunicades prèviament a fi d’obtenir el seu consentiment exprés.

5. On s’emmagatzemen les teves dades? Durant quant de temps?

Les dades personals obtingudes s’emmagatzemaran dins de la UE, en el cas d’enviar dades a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixen un nivell de protecció suficient i compten amb unes garanties adequades, tals com instruments jurídicament vinculants entre les autoritats o organismes públics, normes corporatives vinculants dins d’un grup empresarial, clàusules tipus de protecció de dades, codis de conducta mecanismes de certificació.

Les dades facilitades i recopilades a través del nostre lloc web s’emmagatzemen en els servidors de Ciclick Web Solutions SL – B65270787- Plaça del Paradís 2, 2-1 . 08500 Vic

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació, es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENT TERMINI REF. LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social 4 anys Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei General Tributària
6. Drets dels interessats i mecanismes per a exercir-los

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: info@davidfajula.com

En virtut del que estableix el RGPD pots sol·licitar:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, pot ser que per al compliment d’obligacions legals no puguem eliminar la totalitat de les teves dades personals.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades. Per a més informació pots consultar aquest link.

7. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a David Fajula Jufré de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

David Fajula Jufré es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’hagués celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falsos, incomplets, inexactes o no estiguin actualitzats.

David Fajula Jufré no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

David Fajula Jufré es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a David Fajula Jufré de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per David Fajula Jufré sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és major de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal.

8. Menors d’edat

Els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d’edat. No obstant això, en el cas que algun d’ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), David Fajula Jufré el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels seus tutors legals per a tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o una altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l’usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

9. Mesures de seguretat

David Fajula Jufré ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals, al seu abast, per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a David Fajula Jufré

David Fajula Jufré no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a David Fajula Jufré ; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processaments de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de David Fajula Jufré.

Enllaços a altres pàgines web: En la pàgina web pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. En clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d’aquest lloc web, quedant David Fajula Jufré desvinculada de qualsevol mena de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

10. Pot modificar-se aquesta política de privacitat?

David Fajula Jufré es reserva el dret de modificar i/o actualitzar aquesta Política de Privacitat i de protecció de dades per a adaptar novetats legislatives, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al lloc web per al seu establiment, sense perjudici del que s’estableix en el RGPD.

11. Certificat decompliment normatiu

Els textos legals d’aquest Lloc Web han estat redactats per Qualgest, empresa especialitzada en protecció de dades, en el següent enllaç podràs consultar el certificat de protecció de dades de David Fajula.